Rezerwat przyrody "Dziki Staw"

Rezerwat „Dziki Staw” znajduje się w centralnej części Wysoczyzny Połanieckiej, która należy do większej jednostki geomorfologicznej – Niecki Nidziańskiej.

Rezerwat przyrody "Zamczysko Turskie"

Rezerwat „Zamczysko Turskie” położony jest w dolinie Wisły w tzw. Niecce Połanieckiej, która jest najbardziej na wschód wysuniętym podregionem Niecki Nidziańskiej.