Lista aktualności Lista aktualności

historia Nadleśnictwa

Grunty zarządzane obecnie przez Nadleśnictwo Staszów, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wchodziły w skład różnych jednostek organizacyjnych.

W roku 1923 na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Nr ZOL III z dnia 16 stycznia utworzono Nadleśnictwo Sandomierz (dzisiejszy obręb Klimontów oraz część obrębu Golejów) a jego siedzibę zlokalizowano w byłym majątku „Dzięki" położonym we wsi Wiązownica. W skład powołanej jednostki weszły grunty państwowe: uroczysko Chańcza z Rakowem i Beszową, uroczysko Malkowice, Chrusty, Drogowle oraz powierzchnia ówczesnego leśnictwa Osiek (obecnie leśnictwo Pliskowola i część leśnictwa Wisniówka).

W latach 1929 – 1930 grunty nowo utworzonego nadleśnictwa zostały pomierzone a ich granice trwale oznaczone w terenie. Powierzchnia ustalona w wyniku przeprowadzonych pomiarów wynosiła 4757,5 ha z czego na powierzchnię nieleśną przypadało 429,5 ha. Największymi kompleksami leśnymi  nadleśnictwa Sandomierz były uroczysko Strzegom, uroczysko Chańcza i Raków, Brzezina i Secemin oraz uroczysko Malkowice. Od wschodu i południowego–wschodu granicę nadleśnictwa stanowiła rzeka Wisła. Od strony południowo–zachodniej i zachodniej lasy Nadleśnictwa Sandomierz graniczyły z dużymi kompleksami leśnymi własności prywatnej z których największe to:

 • Lasy dóbr Rytwiany (własność Radziwiłów) ok. 8800 ha.
 • Lasy dóbr Kurozwęki (własność Popielów) ok. 2100 ha.
 • Lasy dóbr Górki (własność Karskich) ok. 2200 ha
 • Lasy dóbr Łoniów (własność Moszyńskiego) 794 ha

W latach 1945–1946 po wejściu w życie Dekretu PKWN z 15 grudnia 1944 r, na mocy którego upaństwowiono większość majątków ziemskich, w granicach dzisiejszego Nadleśnictwa Staszów powstały trzy dodatkowe jednostki organizacyjne lasów państwowych tj. Nadleśnictwo Rytwiany (zmienione w 1950 na Nadleśnictwo Golejów), Nadleśnictwo Kurozwęki (od 1987 jako Nadleśnictwo Staszów) i Nadleśnictwo Sichów. W ramach tworzenia nowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, również stan posiadania dotychczasowego Nadleśnictwa Sandomierz (zmienionego w 1951 r. na Nadleśnictwo Klimontów) uległ gruntownej zmianie.

W 1973 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 60 Naczelnego Dyrektora LP z dnia 15.11.1972r. z dniem 1 stycznia uległy likwidacji dotychczasowe, jednoobrębowe jednostki, które w postaci obrębów leśnych, weszły w skład nowych wieloobrębowych Nadleśnictw. Na omawianym terenie powstały nowe jednostki organizacyjne, dwuobrębowe Nadleśnictwo Kurozwęki i trójobrębowe Nadleśnictwo Golejów, w skład których weszły:

Nadleśnictwo Golejów

 • obręb Golejów – dotychczasowe Nadleśnictwo Golejów,
 • obręb Klimontów – część dotychczasowego Nadleśnictwa Klimontów,
 • obręb Sichów – dotychczasowe Nadleśnictwo Sichów,
   

Nadleśnictwo Kurozwęki

 • obręb Kurozwęki – dotychczasowe Nadleśnictwo Kurozwęki
 • obręb Chmielnik – część powierzchni dotychczasowego Nadleśnictwa Chmielnik (ówczesne leśnictwa: Papiernia, Potok i Drugnia)

W 1977 rokuw wyniku kolejnej reorganizacji wynikającej z Decyzji Rady Ministrów z dnia 09.06.1977r. nakazującej dostosowanie granic jednostek organizacyjnych Administracji Lasów Państwowych do aktualnego podziału administracyjnego kraju. W wyniku zmian organizacyjnych w dotychczasowych Nadleśnictwach Golejów i Kurozwęki zaszły istotne zmiany powierzchniowe.

Z dniem 01.01.1980r na podstawie Zarządzenia Nr 34 Naczelnego Dyrektora LP z dnia 09.11.1979r  Zarządzenie E–2 –01–02–16/79 z okrojonych powierzchniowo podczas ostatniej reorganizacji Nadleśnictwo Golejów i Kurozwęki utworzono dzisiejsze trójobrębowe Nadleśnictwo Staszów, z obrębami: Golejów, Klimontów i Kurozwęki. Biuro nadleśnictwa zlokalizowano w Staszowie przy ul. Koszarowej 4 w siedzibie dotychczasowego Nadleśnictwa Kurozwęki. W tych granicach Nadleśnictwo Staszów funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W miedzy czasie siedzibę biura nadleśnictwa przeniesiono do nowo wybudowanego budynku w Staszowie przy ul. Oględowskiej 4.

Od 1991 roku Nadleśnictwo Staszów działa w oparciu o nową Ustawę o Lasach. Ustawa przewartościowała znaczenie funkcji lasu uwzględniając rozwój cywilizacyjny kraju.

Istotnego znaczenia nabrała funkcja społeczna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Nadleśnictwo ułatwia i organizuje spotkania z przyrodą dla szkół i przedszkoli. Nasi pracownicy biorą udział w lekcjach przyrody. Jesteśmy współorganizatorami wielu imprez kulturalnych i sportowych.