Położenie

Nadleśnictwo Staszów jest jedną z 23 jednostek organizacyjnych podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zostało powołane Zarządzeniem Nr 34 NDLP z dnia 9 listopada 1979 r.

Galeria zdjęć

Słońce świeci, ziemia pachnie, gniazdko ptaszek wije... Zieleń wszędzie, wiosna wszędzie, wszystko w gody bije.

Historia

Grunty zarządzane obecnie przez Nadleśnictwo Staszów, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wchodziły w skład różnych jednostek organizacyjnych.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Staszów bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH