Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Staszów jest jedną z 23 jednostek organizacyjnych podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zostało powołane Zarządzeniem Nr 34 NDLP z dnia 9 listopada 1979 r.

W obecnych granicach funkcjonuje od dnia 1.01.2007 roku. Podstawą prawną było Zarządzenie Nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych nadleśnictw: Kielce, Łagów, Ruda Maleniecka i Staszów, utworzenia nowego Nadleśnictwa Daleszyce oraz określenia zasięgu terytorialnego tych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Nadleśnictwo położone jest w całości na terenie województwa świętokrzyskiego, a swym zasięgiem obejmuje teren położony w trzech powiatach (opatowskim, sandomierskim i staszowskim) i jedenastu gminach (Bogoria, Łubnice, Lipnik, Klimontów, Koprzywnica, Osiek, Łoniów, Połaniec, Obrazów, Rytwiany, Staszów).  Powierzchnia gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo wg stanu na dzień 01.01.2014 r. wynosi 20 201 ha podzielonych na trzy obręby leśne, tj. Golejów, Klimontów i Kurozwęki.

Fakt, iż granice nadleśnictwa rozciągają się od Wisły na południu po próg Gór Świętokrzyskich na północy sprawia, iż na jego terenie spotkać można ogromną różnorodność siedlisk przyrodniczych, jak również bogactwo flory i fauny.