Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe położone w Nadleśnictwie Staszów obejmują 9,54 ha powierzchni leśnej, na co składa się 4 obiekty (3 w obrębie Golejów i 1 w obrębie Klimontów):

Obręb Golejów

  1.  „Tarczyn" - Obszar porośnięty starodrzewem sosnowo-dębowym w wieku od 160 do 200 lat. o powierzchni 3,57 ha powołany wg Rozporządzenia Nr 16/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2002 roku.
  2. „Rytwiany"  - Zbiorowisko leśne grądu z drzewostanem dębowo-grabowym z domieszką lipy, położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego klasztoru o powierzchni 2,25 ha powołany wg Rozporządzenia Nr 16/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2002 roku.
  3. „Golejów" - Obszar porośnięty starodrzewem sosnowo-dębowym w wieku ponad 140 lat. Jest to element dawnych naturalnych lasów o powierzchni 1,40 ha powołany wg  Rozporządzenia Nr 4/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2003 roku.

Obręb Klimontów

  1. „Dębina nad Zimną Wodą" - Obszar z występującym zbiorowiskiem olszowo-dębowym i jesionowym o powierzchni 2,32 ha powołany wg Rozporządzenia Nr 16/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2002 roku.