Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. pomnikami przyrody są pojedyncze, cenne twory przyrody żywej i nieożywionej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych. Zaliczamy do nich: drzewa, grupy i aleje drzew, głazy, skałki, odsłonięcia geologiczne i inne.

 

W lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Staszów występuje dziesięć takich obiektów:

Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa Staszów

L.p.

Podstawa prawna utworzenia

Leśnictwo

Oddział

Gatunek

Obwód  

1

Rozp. Nr 4/2008 Woj. Święt. z dnia 28.04.2008 r.

Szczeka

224-a

Dąb bezszypułkowy

600

2

Rozp. Nr 35/2007 Woj. Święt. z dnia 12.12.2007 r.

Sichów

371-h

Dąb szypułkowy

545

3

Rozp. Nr 35/2007 Woj. Święt. z dnia 12.12.2007 r.

Smerdyna

76-a

Buk zwyczajny

w stanie rozkładu

4

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20.02.2019

Malkowice

152-f

Dąb szypułkowy

346

5

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20.02.2019

Malkowice

152-i

Dąb szypułkowy

364

6

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20.02.2019

Malkowice

152-a

Dąb szypułkowy

365

7

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20.02.2019

Przyjmy

192-d

Buk zwyczajny

301

8

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20.02.2019

Przyjmy

179-c

Dąb szypułkowy

343

9

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20.02.2019

Przyjmy

157-d

Dąb szypułkowy

325

10

Rozp. Nr 35/2007 Woj. Święt. z dnia 12.12.2007 r.

Przyjmy

164-a

Buk zwyczajny

345