Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna prowadzona jest przez pracowników Nadleśnictwa, w oparciu o obiekty edukacyjne specjalnie do tego przystosowane jak również w formie zajęć kameralnych. Tematyka, forma oraz czas trwania tych zajęć uzależniona jest od potrzeb uczestników.

W związku z tym nasz oferta obejmuje:

Lasu najlepiej uczy się w terenie

  •  Zajęcia na ścieżce edukacyjnej z przewodnikiem - leśnikiem. Zajęcia zawsze dostosowane są do wieku uczestników. Tablice tematyczne na ścieżce stanowią szablon, który zawsze ulega modyfikacjom; Przekazywane treści mogą być uzgodnione przed rozpoczęciem zajęć w zależności od potrzeb;
  • zajęcia w Nadleśnictwie Staszów w zakresie tematycznym uzgodnionym z nauczycielem(opiekunem grupy); Nadleśnictwo dysponuje zasobem materiałów obrazujących las i pracę leśniczego, eksponatów, które można z powodzeniem wykorzystać w procesie dydaktycznym;
  • zajęcia terenowe z leśnikiem w rezerwatach przyrody i zespołach przyrodniczo – krajobrazowych o tematyce ochronnej związanej z celem ochrony dla jakiego został ustanowiony obiekt;
  • zajęcia terenowe w innych miejscach lasu (poza ścieżkami dydaktycznymi) w zależności od potrzeb przedstawienia określonego tematu, zjawiska itp.;
  • zajęcia terenowe w ramach akcji ogólnopolskich #sadziMY oraz #sprzataMy.
  • zajęcia prowadzone w szkołach, przedszkolach, domach kultury, świetlicach po zaproszeniu leśnika (po uzgodnieniu terminu i tematyki);
  • organizację konkursów tematycznych w dowolnej formie (konkurs plastyczny, literacki, fotograficzny).

W przypadku zainteresowania współpracą z Nadleśnictwem sugerujemy telefoniczny kontakt celem ustalenia terminu, miejsca oraz szczegółów, a następnie prosimy o formalne wystąpienie o proponowanej poniżej treści.

Materiały do pobrania