Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna w Nadleśnictwie skierowana jest do wszystkich grup społecznych bez względu na wiek. Głównym celem jest kształtowanie odpowiednich postaw człowieka wobec przyrody. Uczy jak świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze wszystkich funkcji lasu, tak aby zachować trwałość jego funkcjonowania. Przedstawia ciężką i odpowiedzialną pracę leśników oraz sposób prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna prowadzona jest przez pracowników Nadleśnictwa, w oparciu o obiekty edukacyjne specjalnie do tego przystosowane jak również w formie zajęć kameralnych. Tematyka, forma oraz czas trwania tych zajęć uzależniona jest od potrzeb uczestników.