Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Staszów
Nadleśnictwo Staszów
15 864 68 20
15 864 68 40

Ul. Oględowska 4

28-200 Staszów

Nadleśniczy
Adam Lubera
15 864 68 21 / 502 736 222
Zastępca Nadleśniczego (rzecznik prasowy Nadleśnictwa Staszów)
Tomasz Marcinek
15 864 68 22 / 502 736 226
Główny Księgowy
Grażyna Niziałek
15 864 68 23 / 508 140 366
Inżynier Nadzoru
Jacek Olesiak
15 864 68 28 / 508 139 901
Inżynier Nadzoru
Marcin Maruszewski
15 864 68 29 / 508 139 902

Specjalista ds. pracowniczych

Małgorzata Dąbrowska
Tel.: 15 864 68 34

Administrator narzędzi informatycznych

Jolanta Bochenek
Tel.: 15 864 68 24 / 508 140 350

Dział finansowo-księgowy

Barbara Ciołek (Nieobecna)
Księgowa
Tel.: 15 864 68 47
Marzena Złotnik-Katra
Księgowa
Tel.: 15 864 68 43
Ewelina Mazur
Księgowa
Tel.: 15 864 68 47
Luiza Stępień-Walas
Księgowa
Tel.: 15 864 68 32

Zespół ds. sprzedaży

Katarzyna Siudak
Specjalista służby leśnej ds. sprzedaży i obsługi odbiorców
Tel.: 15 864 68 26 / 508 139 823
Grzegorz Kubik
Specjalista służby leśnej ds. sprzedaży i obsługi odbiorców
Tel.: 15 864 68 27 / 502 736 219
Bożena Zapart
Starsza księgowa
Tel.: 15 864 68 31 / 512 385 018
Monika Solarska
Starsza księgowa
Tel.: 15 864 68 31 / 512 385 018

Dział gospodarki leśnej

Marek Maj
Starszy specjalista służby leśnej ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Tel.: 15 864 68 27 / 571 443 562
Grzegorz Kamiński
Specjalista służby leśnej ds. hodowli
Tel.: 15 864 68 27 / 571 443 563
Tomasz Strojny
Specjalista służby leśnej ds. ochrony lasu, ochrony p-poż, ochrony przyrody
Tel.: 15 864 68 27 / 571 443 564

Zespół ds. zamówień publicznych i pozyskania środków zewnętrznych

Joanna Drożdżowska
Specjalista służby leśnej ds. zamówień publicznych
Tel.: 15 864 68 42 / 502 736 221
Anna Kamińska
Specjalista służby leśnej ds. edukacji i promocji
Tel.: 15 864 68 58, 789 405 014

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Cisak
p.o. Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 15 864 68 53 / 508 139 827
Janusz Furmanek
Strażnik Leśny
Tel.: 15 864 68 53 / 502 736 216
Rafał Dudzic
Strażnik Leśny
Tel.: 15 864 68 53 / 512 385 016

Dział administracyjno-gospodarczy

Lidia Stachurska
Sekretarz
Tel.: 15 864 68 25 / 502 736 208
Iwona Pietryka
Referent
Tel.: 15 864 68 58
Lidia Krasa
Sekretarka
Tel.: 15 864 68 20 / 502 736 218