Leśnictwa Leśnictwa

01 Leśnictwo Golejów

Leśniczy - Jerzy Oleś
508 140 351 / 15 864 53 03

02 Leśnictwo Wisniówka

Leśniczy - Piotr Siekierski
508 140 352 / (15) 866 65 05
Podleśniczy - Arczewski Tomasz 502 736 202

03 Leśnictwo Szczeka

Leśniczy - Robert Dubiel
508 140 353 / (15) 864 78 53

Podleśniczy - Marcin Szpak 502 736 203

04 Leśnictwo Strużki

Leśniczy - Cezary Frankiewicz
508 140 354 / (15) 867 21 28
Podleśniczy - Damian Kusiak 502 736 204

05 Leśnictwo Pliskowola

Leśniczy - Zbigniew Wiącek
508 140 355 / (15) 867 12 34
Podleśniczy - Przemysław Pietras 502 736 205

06 Leśnictwo Sichów

Leśniczy - Stanisław Mazur
508 140 356 / (15) 864 73 91

Podleśniczy - Grzegorz Wołkowicz 502 736 206

07 Leśnictwo Łubnice

Leśniczy - Stefan Krzystek
508 140 357 / (15) 865 92 03
Podleśniczy - Mariusz Kozieł 502 736 207

09 Leśnictwo Żyznów

Leśniczy - Waldemar Karasiński
508 140 359 / (15) 867 52 16

Podleśniczy - Krzysztof Ciołek 502 736 209

Podleśniczy - Arkadiusz Pawlik 501 649 464

10 Leśnictwo Smerdyna

Leśniczy - Robert Orzechowski
508 140 360 / (15) 866 61 55
Podleśniczy - Seremak Paulina 502 736 210

11 Leśnictwo Zawidza

Leśniczy - Artur Czekaj
508 140 361 / (15) 866 91 16

Podleśniczy - Krzysztof Kaczor 502 736 211

12 Leśnictwo Bukowa

Leśniczy - Tadeusz Stępień
508 140 362 / (15) 866 61 06

Podleśniczy - Chmielewski Wojciech 502 736 212

13 Leśnictwo Malkowice

Leśniczy - Jan Suma
508 140 363 / (15) 867 40 02

Podleśniczy - Piotr Nowak 502 736 213

14 Leśnictwo Przyjmy

Leśniczy - Maciej Wnuk
508 140 364 / (15) 866 72 06

Podleśniczy - Waldemar Zieliński 502 736 214

15 Leśnictwo Mokre

Leśniczy - Marcin Mazur
508 140 365 / (15) 866 72 89

Podleśniczy - Grzegorz Grosicki 502 736 215

15 Leśnictwo Szkółkarskie Czernica

Leśniczy Szkółkarz - Krzysztof Jędruch
508 139 829