Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna prowadzona jest przez pracowników Nadleśnictwa, w oparciu o obiekty edukacyjne specjalnie do tego przystosowane jak również w formie zajęć kameralnych. Tematyka, forma oraz czas trwania tych zajęć uzależniona jest od potrzeb uczestników.

W związku z tym nasz oferta obejmuje:

Lasu najlepiej uczy się w terenie

  •  Zajęcia na ścieżkach edukacyjnych z przewodnikiem - leśnikiem. Zajęcia zawsze dostosowane są do wieku uczestników. Tablice tematyczne na ścieżkach stanowią szablon, który zawsze ulega modyfikacjom; Przekazywane treści mogą być uzgodnione przed rozpoczęciem zajęć w zależności od potrzeb;
  • zajęcia w Nadleśnictwie Staszów w zakresie tematycznym uzgodnionym z nauczycielem(opiekunem grupy); Nadleśnictwo dysponuje zasobem materiałów obrazujących las i pracę leśniczego, eksponatów, które można z powodzeniem wykorzystać w procesie dydaktycznym;
  • zajęcia terenowe z leśnikiem w rezerwatach przyrody i zespołach przyrodniczo – krajobrazowych o tematyce ochronnej związanej z celem ochrony dla jakiego został ustanowiony obiekt;
  • zajęcia terenowe w innych miejscach lasu (poza ścieżkami dydaktycznymi) w zależności od potrzeb przedstawienia określonego tematu, zjawiska itp.;
  • zajęcia terenowe w ramach akcji ogólnopolskich (np. sprzątanie świata) albo akcji lokalnych (np.: pomóżmy kasztanowcom, sadzenia lasu, dokarmianie zwierząt);
  • zajęcia prowadzone w szkołach, przedszkolach, domach kultury, świetlicach po zaproszeniu leśnika (po uzgodnieniu w miarę możliwości terminu i tematyki); uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szkoły na ich terenie;
  • organizację konkursów tematycznych w dowolnej formie (konkurs plastyczny, literacki, fotograficzny).

W przypadku zainteresowania współpracą z Nadleśnictwem sugerujemy telefoniczny kontakt celem ustalenia terminu, miejsca oraz szczegółów, a następnie prosimy o formalne wystąpienie o proponowanej poniżej treści.

Osobą do kontaktu jest Anna Kamińska - nr tel. 015 864 68 58.