Aktualności

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) Nadleśnictwo Staszów informuje, że wszelkie imprezy masowe oraz zajęcia edukacyjne i tym podobne wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz zostają odwołane.