Asset Publisher Asset Publisher

#sprzątaMY polskie lasy z Prezydentem

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa korzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą krajobraz, zniechęcają również do spacerów po lesie. Są śmiertelnym zagrożeniem dla żyjących w nim zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę, w tym wodę pitną. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem,
które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.


Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu!
W piątek 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”,
w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY, w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

 

W Nadleśnictwie Staszów akcja #sprzątaMY planowana jest w trzech miejscach:

  1. Leśnictwo Mokre

Miejsce zbiórki oraz poboru worków i rękawic: przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach (ul. Szydłowska 9, 28-200 Kurozwęki). Współrzędne GPS: 50°35’23,4”N, 21°05’52,7”E

Osoba koordynująca akcję: Marcin Mazur

Tel. do koordynatora: 508 140 365.

Godzina rozpoczęcia akcji: 11:00-13:30

 

  1. Leśnictwo Golejów

 

Miejsce zbiórki oraz poboru worków i rękawic:  przy Leśniczówce w Golejowie Współrzędne GPS: 50°33’34,4”N, 21°12’03,7”E

Osoba koordynująca akcję: Jerzy Oleś

Tel. do koordynatora: 508 140 351.

Godzina rozpoczęcia akcji: 11:00-13:30

 

  1. Leśnictwo Pliskowola

Miejsce zbiórki oraz poboru worków i rękawic:  przy Leśniczówce w Pliskowoli Współrzędne GPS: 50°31’33,0”N, 21°22’16,7”E

Osoba koordynująca akcję: Zbigniew Wiącek

Tel. do koordynatora: 508 140 355.

Godzina rozpoczęcia akcji: 11:00-13:30

 

Worki i rękawiczki BHP zapewnia Nadleśnictwo – będą dostępne u koordynatorów. Koordynator wskaże również miejsce składowania śmieci.

Nadleśnictwo Staszów Zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego sprzątania!!!

Na zamieszczonej mapie punkty zbiórek i poboru materiałów bhp.