Lista aktualności Lista aktualności

Wspólne ćwiczenia dla ochrony przeciwpożarowej

19 lipca w Nadleśnictwie Staszów żołnierze WOT, strażacy i leśnicy wspólnie szkolili się w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zmagania batalionu żołnierzy WOT w leśnictwie Strużki Nadleśnictwa Staszów nadzorowali instruktorzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze Staszowa. Żołnierze poznali zasady gaszenia kompleksów leśnych oraz uczestniczyli w budowie dwóch magistrali wodnych o długości ponad 1000 metrów. W ćwiczeniach uczestniczyli także przedstawiciele Nadleśnictwa Staszów.

Ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Sandomierza z zakresu gaszenia pożarów kompleksów leśnych odbyły się dzięki porozumieniu o wzajemnej współpracy podpisanym przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.

Lasy Państwowe utrzymują sprawny system ochrony przeciwpożarowej. W samej RDLP w Radomiu walka z pożarami kosztuje rocznie 6,5 mln zł. System ochrony przeciwpożarowej obejmuje utrzymanie 43 dostrzegalni przeciwpożarowych z obserwatorami lub kamerami, 23 punktów alarmowo-dyspozycyjnych, gdzie określana jest lokalizacja pożarów i koordynowana akcja gaśnicza, 9 automatycznych stacji meteorologicznych (wyposażonych w aparaturę do badania wilgotności ściółki, powietrza i określania stopnia pożarowego w lasach), samoloty do gaszenia pożarów będące w stałej gotowości w bazie lotniczej Piastów k. Radomia i Masłów k. Kielc, samochody gaśnicze, setki punktów czerpania wody – zbiorników wodnych i hydrantów, utrzymanie dróg przeciwpożarowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, pasy przeciwpożarowe chroniące tereny leśne przed pożarami i koszty dogaszania pożarów.

Współpraca z PSP, OSP i innymi służbami – w tym policją i wojskiem jest niezbędna w sprawnej ochronie pożarowej lasów.

Obecnie ze względu na warunki pogodowe pożarów jest mniej, ale w kwietniu i maju było ich bardzo dużo. Statystyki dla 23 nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Radomiu w roku 2020 roku to 173 ugaszone pożary lasów o łącznej powierzchni blisko 50 ha. Średnia powierzchnia jednego pożaru utrzymuje się na poziomie 0,28 ha. To efekt sprawnego systemu i współdziałania służb w ochronie pożarowej lasów.